دستگاه روکش بهداشتی سرویس فرنگی نویسانی با حق امتیاز انحصاری محصولی شناخته شده و هم اکنون در اکثر اماکن عمومی قابل رویت می باشد. دارای گواهینامه نمایندگی انحصاری ایران. تلفن مرکز تهران: 22303134