دستمال حوله ای 150 برگ

  • نام : دستمال حوله ای 150 برگ
  • تعداد :150 ورق دولا
  • اندازه متوسط : 20*22
  • تعداد در هر پک : 25 بسته
شماره تماس

مکان های مورد استفاده