دستمال دلسی حوله ای

  • نام : دستمال دلسی
  • تعداد : 150 ورق دولا
  • اندازه متوسط : 20*11
  • تعداد در هر پک : 50 بسته
شماره تماس

مکان های مورد استفاده