دستمال کاغذی جعبه ای ۱۰۰ برگ

  • نام : دستمال جعبه  ای 100 برگ
  • تعداد :100 ورق دولا (200برگ)
  • اندازه متوسط : 20*20.5
  • تعداد در هر پک : 48 بسته

مکان های مورد استفاده