دستگاه خوشبو کننده اتوماتیک هوا مدلpower

دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده هوای پاور با قرار گیری اسپری خوشبو کننده در داخل آن به طور مرتب و با فواصل زمانی منظم خوشبوکننده را در فضای محیط شما پخش میکند

شماره تماس

مکان های مورد استفاده