محلول ضدعفونی کننده دست- ۴ لیتری

حداقل تعداد سفارش، 1600 عدد (320 بسته 5 عددی) مي باشد.

مکان های مورد استفاده