مخزن رومیزی دستمال سفره

  • ابعاد مخزن:  18* 10 * 9
  • دارای گنجایش: 30 برگ دستمال سفره

مکان های مورد استفاده