مخزن دستمال سفره

  • ابعاد مخزن: 17 * 13 * 9
  • دارای گنجایش: 70 برگ دستمال سفره

مکان های مورد استفاده