آیا می توانید از نشستن بر روی توالت فرنگی بیمار شوید؟

ما می دانیم که شما برای جلوگیری از هرگونه میکروب هنگام نشستن بر روی توالت فرنگی، از مقداری کاغذ توالت بر روی صندلی های توالت عمومی استفاده می کنید. با عرض پوزش ، اما یک کاغذ نازک و شل و ول نمی تواند که از شما در برابر میکروب ها محافظت کند. اما خیلی نگران […]

مخزن مایع ریز (ضد عفونی کننده) آرنجی Ophardt Fiberglass

محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم ۱۰ لیتر