مخزن مایع ریز (ضد عفونی کننده) آرنجی Ophardt Fiberglass

مخزن مواد ضد عفونی کننده و صابون ریز اتوماتیک VT 04

دستگاه ضد عفونی کننده پدالی ۵۰۰M حجم ۵ لیتر