محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم ۱۰ لیتر