جاروبرقی صنعتی پارسیان (سه موتوره)

جاروبرقی صنعتی ایرانی سه موتور ساده Green H703