دستگاه محلول ضد عفونی کننده اتوماتیک PA-150

مخزن مواد ضد عفونی کننده و صابون ریز اتوماتیک VT 04

دستگاه ضد عفونی کننده پدالی ۵۰۰M حجم ۵ لیتر

دستگاه ضد عفونی کننده پدالی ۲۰۰M حجم ۲ لیتر

دستگاه محلول ضد عفونی اتوماتیک BRIMAX 800

دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک Ga-300