مخزن مایع ریز (ضد عفونی کننده) آرنجی Ophardt Fiberglass

محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم ۱۰ لیتر