دستگاه کاور زن کفش چسبی مدل ۱۲۰۰

دستگاه کاور زن کفش چسبی مدل ۱۲۰۰ مناسب برای تمام مکان های عمومی .

نایلون کاور کفش حلقه ای 2.5g مخصوص دستگاه SK-D

نایلون کاور کفش حلقه ای ۲٫۵g مخصوص دستگاه SK-D

دستگاه کاور کفش حرارتی Green 46C

دستگاه کاورزن کفش حرارتی اتوماتیک

بیده توالت فرنگی Navisani (آب سرد)

بیده توالت فرنگی Navisani (آب سرد و گرم)

دستگاه روکش توالت فرنگی نویسانی مدل NS100C